12 december 2022
Geplaatst door TeamTuinenRijk

“Altijd leuk om te delen! De toekomstige straatnamen van het 1e plandeel van Tuinenrijk zijn bekend. Misschien woon je straks wel aan de Warande, Hortus of Tuun. 

De gemene deler van gekozen straatnamen is dat ze te linken zijn aan de naam Tuinenrijk. Om wilde dieren en vee uit akkers te houden werden vroeger zogenaamde ‘tunen’ gebruikt om stukken land af te bakenen. Een tuun is herkenbaar aan de rechtopstaande gevlochten takken. 

Een warande is de naam die in de lage landen gebruikt werd voor een besloten jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families. En Hortus verwijst naar Hortus botanicus en is een traditionele naam voor wat tegenwoordig ook vaak een botanische tuin wordt genoemd.”